مهلت ارسال طرح ها:
25 اردیبهشت ماه 1400

null

انتخاب اولیه طرح ها
30 اردیبهشت

null

منتورینگ و مشاوره
1 الی 12 خردادماه

null

برگزاری استارتاپ ویکند
19 الی 21 خرداد ماه

null

داوری و ارزيابی نهايی
21 خرداد ماه

داستان شتاب‌دهنده این ‌است که شما را به دنیای واقعی وصل می‌کند. شتا‌ب‌دهنده آموزش ‌می‌دهد و پشتیبانی می‌کند. بعد به شما جسارت می‌دهد که در شرایط واقعی، کارتان را شروع کنید. وارد بازار بشوید و با سرمایه‌گذار صحبت کنید.

شتاب دهنده تخصصی توانا شریکی مطمئن از ایده تا بازار
تمرکز بر شتاب دهی استارتاپهای تخصصی در حوزه دارو و مکمل

مشاوران
 • null

  مهندس علی آقایی

  مشاور فرآیند تجاری سازی

 • null

  دکتر سید سجاد حسینی

  مشاور تحقیقات بازار

 • null

  دکتر علی اکبر فرجادیان

  مشاور کسب و کار

 • null

  دکتر محمد میرزایی

  مشاور فرآیند تجاری سازی

 • null

  دکتر عاطفه حکمت

  مشاور رگولاتوری

 • null

  دکتر محمد گرویی

  مشاور کسب و کار

 • null

  دکتر بهزاد منتها سنگری

  مشاور تحقیق و توسعه

 • null

  مهندس شهاب ولی پور

  مشاور تحقیق و توسعه

 • null

  مهندس مرتضی رضایی

  مشاور تحقیق و توسعه

ارزیابان
 • null

  دکتر محمد میرزائی

  مدیرعامل شتابدهنده تخصصی دارو ومکمل توانا

 • null

  مهندس علی آقایی

  مدیر عامل موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)

 • null

  دکتر بهزاد منتها سنگری

  مسئول فنی موسسه تحقیقاتی  و آموزشی نور (توان)

 • null

  مهندس بهزاد بانکی پور

  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

حامیان رویداد
فهرست