اخبار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار

وبینار انتقال فناوری

انتقال فناوری: یک مسیر سیستماتیک برای دست یافتن به اهداف در فرآیند تولید یکی از چالش های اصلی انتقال فناوری، هم برای CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization : سازمان…

بازدید مسئولین شبکه تبادل فناوری

روز سه‌شنبه مورخ 1400/04/22 جناب آقای دکتر سلطانعلی زاده مدیرعامل شبکه تبادل فناوری و آقای دکتر نجارزاده مدیر فنی شبکه از شتابدهنده تخصصی دارو و مکمل توانا بازدید به عمل…
فهرست